Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt  
Hán Việt: bách, bá, mạch (6n)
Bộ thủ:
Số nét: 6
Âm Nhật: ヒャク
もも

Trăm.
Nhiều, như bách tính 百姓 trăm họ.
Gấp trăm lần. Có khi đọc là chữ .
Một âm là mạch. Cố gắng, như cự dược tam mạch 距躍三百 gắng nhảy ba bận.


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.