Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt  
Hán Việt: uý (9n)
Sợ, sự gì chưa xảy ra cũng tưởng tượng cũng đáng sợ gọi là cụ 懼, sự đã xảy đến phải nhận là đáng sợ gọi là 畏.
Tâm phục.
Trong lòng có mối lo phải răn giữ gọi là .
Phạm tội chết trong ngục.


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.