Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 87 爪 trảo [8, 12] U+7232
爲 vi, vị
为 wei4, wei2
  1. Cũng như vi .

半字爲師 bán tự vi sư
百歲爲期 bách tuế vi kì
轉敗爲勝 chuyển bại vi thắngGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.