Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt  
Hán Việt: manh (8n)
Bộ thủ:
Số nét: 8
Âm Nhật: ボウ


Dân, dân không nghề nghiệp gọi là lưu manh 流氓.


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.