Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 75 木 mộc [3, 7] U+674E
李 lí
li3
  1. (Danh) Cây mận.
  2. (Danh) Họ .
  3. § Ghi chú: Cũng dùng như chữ .

前李 tiền líGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.