Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
景雲


景雲 cảnh vân
  1. Mây ngũ sắc báo điềm lành. Cũng như khanh vân , khánh vân .
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.