Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
景象


景象 cảnh tượng
  1. Tình hình, hiện tượng.
  2. Cảnh sắc.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.