Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
景行


景行 cảnh hạnh
  1. Đức hạnh cao lớn.
  2. ☆Tương tự: cảnh ngưỡng .
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.