Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 66 攴 phác [3, 7] U+6538
攸 du
you1
  1. (Phó) Vụt, thoáng. ◇Mạnh Tử : Du nhiên nhi thệ (Vạn chương thượng ) Vụt vậy mà đi.
  2. (Danh) Chốn, nơi. ◇Thi Kinh : Vị Hàn Cật tương du (Đại nhã , Hàn dịch ) Kén nơi đáng lấy làm chồng cho nàng Hàn Cật.
  3. (Danh) Họ Du.
  4. (Trợ) Đặt trước động từ, biểu thị liên hệ. Tương đương với sở . ◎Như: sanh tử du quan có quan hệ đến sống chết.
  5. (Trợ) Đặt ở đầu hoặc ở giữa câu. Vô nghĩa. ◇Thư Kinh : Dư du hiếu đức (Hồng phạm ) Ta quý đức hạnh.
  6. (Liên) Do đó, cho nên. ◇Thi Kinh : Phong vũ du trừ, Điểu thử du khử, Quân tử du hu , , (Tiểu nhã , Tư can ) Gió mưa do đó trừ hết, (Họa) chuột và chim do đó diệt sạch, Cho nên quân tử thật cao lớn.
  7. (Tính) Dáng nước chảy êm.
  8. (Tính) Du du dằng dặc, xa xôi.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.