Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 64 手 thủ [12, 15] U+64A4
撤 triệt
che4
  1. (Động) Bỏ đi, trừ đi, cất đi. ◎Như: triệt hồi rút về. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Nguyện minh công tiên triều đình chi cấp, nhi hậu tư thù, triệt Từ Châu chi binh, dĩ cứu quốc nạn , , , (Đệ thập nhất hồi) Xin minh công gấp lo việc triều đình trước, rồi sau (hãy nghĩ đến) thù riêng, rút quân khỏi Từ Châu, để cứu nạn nước.

撤出 triệt xuấtGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.