Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
Bộ 57 弓 cung [8, 11] U+5F35
張 trương, trướng
张 zhang1, zhang4
 1. (Động) Giương dây cung, căng dây cung. ◎Như: trương cung giương cung.
 2. (Động) Căng dây gắn vào đàn. ◇Hán Thư : Cầm sắt bất điều, thậm giả tất giải nhi canh trương chi, nãi khả cổ dã 調, , (Đổng Trọng Thư truyện ) Đàn không hợp điệu, đến nỗi phải tháo ra thay dây vào, mới gảy được.
 3. (Động) Thay đổi, sửa đổi. ◎Như: canh trương sửa đổi.
 4. (Động) Mở ra, căng ra, triển khai. ◎Như: trương mục mở to mắt, trợn mắt. ◇Đạo Đức Kinh : Tương dục hấp chi, tất cố trương chi. Tương dục nhược chi, tất cố cường chi , . , (Chương 36) Sắp muốn đóng lại, ắt nên mở ra. Sắp muốn làm cho yếu đi, tất hãy làm cho mạnh lên.
 5. (Động) Khoe khoang, khoa đại. ◎Như: khoa trương khoe khoang.
 6. (Động) Làm cho lớn ra, khuếch đại. ◇Tân Đường Thư : Đại quân cổ táo dĩ trương ngô khí (Lí Quang Bật truyện ) Ba quân đánh trống rầm rĩ làm ta hăng hái thêm.
 7. (Động) Phô bày, thiết trí. ◎Như: trương ẩm đặt tiệc rượu, trương nhạc mở cuộc âm nhạc. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Đương nhật sát ngưu tể mã, đại trương diên tịch , (Đệ tam thập tứ hồi) Hôm đó giết bò mổ ngựa, bày tiệc rất to.
 8. (Động) Giăng lưới để bắt chim muông.
 9. (Động) Dòm, ngó. ◎Như: đông trương tây vọng 西 nhìn ngược nhìn xuôi. ◇Thủy hử truyện : Chỉ kiến nhất cá nhân, tham đầu tham não, tại na lí trương vọng , , (Đệ nhị hồi) Chỉ thấy một người, thò đầu vươn cổ, ở trong đó đang dòm ngó rình mò.
 10. (Danh) Lượng từ: (1) Đơn vị dùng cho vật gì mở ra, căng ra được. ◎Như: nhất trương cung một cái cung, lưỡng trương chủy hai cái mõm. (2) Đơn vị dùng cho vật có mặt phẳng. ◎Như: nhất trương chỉ một tờ giấy, lưỡng trương trác tử hai cái bàn.
 11. (Danh) Ý kiến, ý chí. ◎Như: chủ trương chủ ý, chủ kiến, thất trương thất chí mất hết hồn trí, đầu óc hoang mang.
 12. (Danh) Sao Trương, một ngôi sao trong nhị thập bát tú.
 13. (Danh) Họ Trương.
 14. (Tính) To, lớn. ◎Như: kì thế phương trương cái thế đang lớn. ◇Thi Kinh : Tứ mẫu dịch dịch, Khổng tu thả trương , (Đại nhã , Hàn dịch ) Bốn con ngựa đực, Rất dài lại to.
 15. Một âm là trướng. Dùng như trướng .
 16. (Tính) Bụng đầy, bụng căng. Thông trướng .

明目張膽
綱舉目張 cương cử mục trương
緊張 khẩn trương
乖張 quai trươngGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.