Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 50 巾 cân [8, 11] U+5E37
帷 duy
wei2
  1. (Danh) Màn che, trướng. ◎Như: xa duy màn xe, duy mạc màn trướng, duy bạc bất tu ô uế dâm dật (duybạc đều là màn ngăn che, ý nói trong ngoài không được sửa trị nghiêm túc).
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.