Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
學術


學術 học thuật
  1. Chỉ chung việc nghiên cứu học tập.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.