Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
塋記


塋記 doanh kí
  1. Một loại mộ chí, văn tự giản dị, không có lời minh. ☆Tương tự: táng kí .
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.