Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
報稱


報稱 báo xứng
  1. Đền trả lại cho ngang bằng với điều người khác đã làm cho mình, cả ân lẫn oán.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.