Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
史記


史記 sử kí
  1. Sách về lịch sử, ghi chép sự việc xảy ra qua các thời đại.
  2. Tên bộ sử của Tư Mã Thiên đời Hán, chép sử Trung Hoa từ đời Hoàng Đế tới đời Hán Vũ Đế.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.