Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
即景


即景 tức cảnh
  1. Phong cảnh trước mắt.
  2. Ngâm vịnh, ca xướng, vẽ tranh do cảm hứng đối với phong cảnh trước mắt. Như tức cảnh thi thơ tức cảnh.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.