Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
劍術


劍術 kiếm thuật
  1. Kĩ thuật dùng gươm.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.