Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
創世記


創世記 sáng thế kí
  1. Tên quyển thứ nhất trong Cựu ước thánh kinh của Cơ đốc giáo, chép việc Thượng Đế tạo dựng thế giới.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.