Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
Bộ 12 八 bát [6, 8] U+5176
其 kì, kí, ki
qi2, ji1
 1. (Đại) Nó, chúng, họ, thửa (ngôi thứ ba). ◇Sử Kí : Điểu, ngô tri kì năng phi; ngư, ngô tri kì năng du; thú, ngô tri kì năng tẩu , ; , ; , (Lão Tử Hàn Phi liệt truyện ) Chim, ta biết nó biết bay; cá, ta biết nó biết lội; thú, ta biết nó biết chạy.
 2. (Đại) Của nó, của họ, v.v. (thuộc về ngôi thứ ba). ◇Đào Uyên Minh : Tiên sanh bất tri hà hử nhân dã, diệc bất tường kì tính tự , (Ngũ liễu tiên sanh truyện ) Ông không biết người đâu, cũng không rõ tên họ của ông.
 3. (Tính) Tính từ chỉ thị: người đó, cái đó, việc đó. ◇Sử Kí : Kim dục cử đại sự, tương phi kì nhân, bất khả , , (Hạng Vũ bổn kỉ ) Nay muốn làm việc lớn, không có người đó thì không xong.
 4. (Phó) Biểu thị suy trắc, ước doán: có lẽ, e rằng. ◇Tả truyện : Vi chánh giả kì Hàn tử hồ? (Tương Công tam thập nhất niên ) Người nắm việc chính trị có lẽ là Hàn Khởi chăng?
 5. (Phó) Sẽ (có thể xảy ra trong tương lai). ◇Quản Tử : Giáo huấn bất thiện, chánh sự kì bất trị , (Tiểu Khuông) Việc dạy dỗ không tốt đẹp thì chính sự sẽ không yên trị.
 6. (Phó) Biểu thị phản vấn: há, lẽ nào, làm sao. ◇Hàn Dũ : Như ngô chi suy giả, kì năng cửu tồn hồ? , (Tế thập nhị lang văn ) Suy yếu như chú đây, làm sao mà sống lâu được?
 7. (Phó) Hãy, mong, xin. ◇Chiến quốc sách : Trương Nghi viết: Vương kì vi thần ước xa tịnh tệ, thần thỉnh thí chi : , (Tần sách nhị) Trương Nghi nói: Xin nhà vua hãy vì thần cho sửa soạn xe cùng tiền bạc, thần xin đi thử xem.
 8. (Liên) Nếu, như quả. ◇Hàn Dũ : Kì vô tri, bi bất kỉ thì , (Tế thập nhị lang văn ) Nếu (chết mà) không biết, thì đau thương có mấy hồi.
 9. (Liên) Hoặc là, hay là. ◇Trang Tử : Thị hà nhân dã? Ô hồ giới dã? Thiên dư? Kì nhân dư? ? ? ? ? (Dưỡng sinh chủ ) Đó là người nào vậy? Làm sao mà (chỉ có một chân) như vậy? Trời làm ra thế chăng? Hay là người làm ra thế chăng?
 10. (Danh) Họ .
 11. Một âm là . (Trợ) Đặt sau bỉ , . ◎Như: bỉ kí chi tử con người như thế kia. ◇Sử Kí : Tứ, nhữ lai hà kì vãn dã? , ? (Khổng Tử thế gia ) Anh Tứ, sao anh lại đến muộn thế?
 12. Lại một âm là ki. (Trợ) Lời nói đưa đẩy, biểu thị nghi vấn. ◎Như: dạ như hà ki đêm thế nào kia, đêm thế nào ư!

土耳其 thổ nhĩ kì
狼跋其胡 lang bạt kì hồ
人其人 nhân kì nhân
出其不意 xuất kì bất ýGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.