Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
八景


八景 bát cảnh
  1. Tám cảnh đẹp. Còn gọi là Tiêu Tương bát cảnh Tám cảnh đẹp trên sông Tiêu Tương.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.