Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
Bộ 9 人 nhân [6, 8] U+4F86
來 lai, lãi
来 lai2, lai4
 1. (Động) Đến. Đối lại với khứ , vãng . ◎Như: xa lai liễu xe đến rồi. ◇Luận Ngữ : Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ? , (Học nhi ) Có bạn từ nơi xa đến, cũng chẳng vui ư?
 2. (Động) Tới nay. ◎Như: tự cổ dĩ lai, hồng nhan đa bạc mệnh , từ xưa đến nay, những kẻ má hồng thường bạc mệnh. ◇Mạnh Hạo Nhiên : Dạ lai phong vũ thanh, Hoa lạc tri đa thiểu , (Xuân hiểu ) Từ hồi đêm đến giờ (nghe) tiếng mưa gió, Hoa rụng không biết nhiều hay ít?
 3. (Động) Xảy ra, đã đến. ◎Như: vấn đề lai liễu xảy ra vấn đề rồi đấy.
 4. (Động) Làm (dùng thay cho một số động từ để nói vắn tắt). ◎Như: lai nhất bàn kì chơi một ván cờ, giá giản đan, nhượng ngã lai , cái đó dễ mà, để tôi làm cho.
 5. (Tính) Sẽ đến, về sau. ◎Như: lai niên sang năm, lai nhật ngày sau, lai sanh đời sau.
 6. (Tính) Khoảng chừng (dùng với số lượng). ◎Như: tam thập lai tuế khoảng ba mươi tuổi, nhị thập lai cân chừng hai chục cân.
 7. (Trợ) Đặt sau tính từ hoặc động từ, biểu thị: từ đó ... về sau. ◇Đỗ Phủ : Tiểu lai tập tính lãn (Tống Lí Hiệu Thư ) Từ nhỏ, tính vốn lười. ◇Bạch Cư Dị : Khứ lai giang khẩu thủ không thuyền, Nhiễu thuyền minh nguyệt giang thủy hàn , (Tì bà hành ) Từ khi (người đó) đi đến nay, tôi ở cửa sông giữ con thuyền không, Quanh thuyền trăng sáng trải trên dòng sông lạnh.
 8. (Trợ) Đặt trước động từ, biểu thị ý nguyện. ◎Như: nhĩ lai khán điếm anh coi tiệm, đại gia lai tưởng tưởng biện pháp mọi người sẽ nghĩ cách.
 9. (Trợ) Đặt sau động từ: đến, để. ◎Như: tha hồi gia khán gia nương lai liễu anh ấy về nhà để thăm cha mẹ.
 10. (Trợ) Đi liền với đắc , bất , biểu thị "có thể" hay "không thể". ◎Như: giá sự ngã tố đắc lai việc này tôi làm được, Anh ngữ ngã thuyết bất lai tôi không biết nói tiếng Anh.
 11. (Trợ) Dùng sau số từ, dùng để liệt kê: một là ..., hai là ..., v.v. ◇Thủy hử truyện : Trí Thâm nhất lai đỗ lí vô thực, nhị lai tẩu liễu hứa đa trình đồ, tam giả đương bất đắc tha lưỡng cá sanh lực, chỉ đắc mại cá phá trán, tha liễu thiền trượng tiện tẩu , , , , 便 (Đệ lục hồi) Lỗ Trí Thâm một là bụng đói, hai là đi đường xa, ba là không đương nổi hai người sung sức, nên đành chờ một miếng hở, gạt thiền trượng rồi chạy.
 12. (Trợ) Đặt cuối câu, biểu thị thúc giục, khuyến nhủ. ◇Đào Uyên Minh : Quy khứ lai hề, điền viên tương vu, hồ bất quy ,, (Quy khứ lai từ ) Về đi thôi hề, ruộng vườn sắp hoang vu, sao không về.
 13. (Trợ) Dùng làm chữ đệm trong câu. ◎Như: chánh nguyệt lí lai, đào hoa khai , tháng giêng, hoa đào nở, bất sầu cật lai, bất sầu xuyên , 穿 không lo ăn, chẳng lo mặc.
 14. (Danh) Họ Lai.
 15. Một âm là lại. Động) Yên ủi, vỗ về. Thông .

來源 lai nguyên
古來 cổ lai
外來 ngoại lai
夜來香 dạ lai hương
將來 tương lai
甘來 cam lai
編來 biên lai
近來 cận lai
近悅遠來 cận duyệt viễn lai
乘興而來 thừa hứng nhi lai
來世 lai thế
來回 lai hồi
來年 lai niên
來往 lai vãng
來日 lai nhật
來書 lai thư
來歴 lai lịch
來生 lai sinh
來由 lai do
來稿 lai cảo
來緣 lai duyên
來歷 lai lịch
再來 tái lai
向來 hướng laiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.