Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unnecessary

unnecessary
[ʌn'nesisəri]
tính từ
không cần thiết, không mong muốn, thừa
quá mức cần thiết, thái quá (chi tiêu tiền bạc..)
vu vơ, không có lý do, vô cớ (nhận xét..)không cần thiết

/ʌn'nesisəri/

tính từ
không cần thiết, thừa, vô ích

Related search result for "unnecessary"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.