Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
imperturbable
imperturbable
[,impə:'tə:bəbl]
tính từ
điềm tĩnh, bình tĩnh; không hề bối rối, không hề nao núng


/,impə:'tə:bəbl/

tính từ
điềm tĩnh, bình tĩnh; không hề bối rối, không hề nao núng

Related search result for "imperturbable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.