Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
immediately
immediately
[i'mi:djətli]
phó từ
ngay lập tức, tức thì
trực tiếpngay lập tức, một cách trực tiếp

/i'mi:djətli/

phó từ
ngay lập tức, tức thì
trực tiếp

Related search result for "immediately"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.