Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Hàn (English Korean Dictionary)
horrostruck


horrostruck
a, 공포에 질린


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.