Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gesture

gesture
['dʒest∫ə]
danh từ
điệu bộ; cử chỉ
To make a rude gesture
Làm một cử chỉ khiếm nhã
Communicating by gesture
Giao tiếp với nhau bằng cử chỉ
With a gesture of despair
Với một cử chỉ tuyệt vọng
hành động để gợi sự đáp lại; hành động để tỏ thiện ý
His speech is a gesture of friendship; His speech is a friendly gesture
Lời nói của anh ta là một biểu hiện của tình hữu nghị
động từ
làm điệu bộ; diễn tả bằng điệu bộ
To gesture with one's hands
Làm điệu bộ bằng tay
(to gesture something to somebody) ra hiệu
He gestured his satisfaction
Ông ta có những cử chỉ tỏ ra là mình hài lòng
The mother gestures to her daughter that it is better to go home
Người mẹ ra hiệu cho cô con gái biết rằng nên đi về nhà thì hơn


/'dʤestʃə/

danh từ
điệu bộ, cử chỉ, động tác
hành động dễ gợi sự đáp lại; hành động để tỏ thiện ý
his speech is a gesture of friendship lời nói của anh ta là một biểu hiện của tình hữu nghị

động từ
làm điệu bộ, diễn tả bằng điệu bộ, khoa tay múa chân

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "gesture"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.