Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
franklin
franklin
['fræηklin]
danh từ
(sử học) địa chủ (không thuộc giai cấp quý tộc, ở (thế kỷ) 14 và 15)(Tech) franklin (Fr, đơn vị điện tích = 3,336 x 10 lũy thừa -10 coulomb)

/'fræɳklin/

danh từ
(sử học) địa chủ (không thuộc giai cấp quý tộc, ở thế kỷ 14 và 15)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "franklin"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.