Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt chuyên ngành (English Vietnamese Specialization Dictionary)
egotist


    egotist /'egoutist/
danh từ
người theo thuyết ta là nhất, người theo thuyết ta là trên hết
người tự cao tự đại
người ích kỷ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "egotist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.