Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
clownishness
clownishness
['klauni∫nis]
danh từ
tính hề
sự vụng về, sự quê kệch
tính thô lỗ; tính mất dạy


/'klauniʃnis/

danh từ
tính hề
sự vụng về, sự quê kệch
tính thô lỗ; tính mất dạy

Related search result for "clownishness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.