Chuyển bộ gõ


Từ điển Pháp Việt (French Vietnamese Dictionary)
cabillaud


[cabillaud]
danh từ giống đực
(động vật học) cá moruy chấm đen



Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.