Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
amputator
amputator
['æmpjuteitə]
danh từ
người cắt cụt


/'æmpjuteitə/

danh từ
người cắt cụt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.