Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
amaryllis
amaryllis
[,æmə'rilis]
danh từ
hoa loa kèn đỏ


/,æmə'rilis/

danh từ
hoa loa kèn đỏ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.