Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
woundable
woundable
['wu:ndəbl]
tính từ
dễ bị thương, có thể bị thương
(nghĩa bóng) dễ bị tổn thương, dễ chạm tự ái, dễ xúc phạm


/'wu:ndəbl/

tính từ
dễ bị thương, có thể bị thương


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.