Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
work up a sweat
work+up+a+sweat

[work up a sweat]
saying && slang
work or exercise hard, perspire, break a sweat
When I skip, it takes me ten minutes to work up a sweat.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.