Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
white lead


    Chuyên ngành kỹ thuật
bột chì trắng
phấn chì
    Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
chì cacbonát hóa
chì trắng
chì trắng (bột màu)
    Lĩnh vực: xây dựng
phần chì


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.