Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
waggishness
waggishness
['wægi∫nis]
danh từ
tính bông đùa, tính khôi hài, tính tinh nghịch


/'wægiʃnis/

danh từ
tính bông đùa; tính tinh nghịch


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.