Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
vai


collar
 • vai (bạc lót): nave collar
 • vai trục: shaft collar
 • vít có vai dưới đầu: collar (-head cap) screw
 • vít có vai dưới đầu: collar screw
 • flange
  member
  mill-cog
  shoulder
 • áo cánh bảo vệ vai: shoulder guard
 • bản đệm thép có gờ (ở phía vai đường): Plate, Single shoulder tie
 • bulông có vai: Bolt, Shoulder
 • khớp vai bị hạn chế: frozen shoulder
 • khớp vai lỏng: loose shoulder
 • làm sạch vai ba-lát đường: shoulder cleaning
 • làm thành vai: shoulder
 • máy sàng đá vai đường: ballast shoulder cleaning machine
 • miếng đệm vai: shoulder pad
 • mộng vai hai răng: double bevel shoulder
 • một bên vai thấp: drop shoulder
 • ngôi vai: shoulder presentation
 • sự mài gờ vai: shoulder grinding
 • sự tiện gờ vai: shoulder turning
 • vai côn: bevelled shoulder
 • vai đường: ballast shoulder
 • vai đường: roadbed shoulder
 • vai đường: shoulder
 • vai đường ngoài: outer shoulder
 • vai đường trong: inner shoulder
 • vai gờ: shoulder
 • vai móc nối: stop shoulder
 • vai nền ba-lát: shoulder
 • vai nền ba-lát: ballast shoulder
 • vai nền đường đắp: embankment shoulder
 • vai ray: rail shoulder
 • vai tăm pông: buffer shoulder
 • vai trục: shoulder
 • vai xiên: bevelled shoulder
 • vít có vai: shoulder screw
 • swell
 • vai khuôn: die swell
 • bệnh gút vai
  omagra
  bulông có vai ôvan
  Bolt, Elliptical head
  bulông đầu có vai
  collar-head bolt
  cái khoan tay tỳ vai
  bit stock
  cái khoan tay tỳ vai
  breast drill brace
  cắt bỏ xương vai
  scapulectomy
  chỉ báo vai trò
  role indicator
  chứng đau vai
  scapulodynia
  cơ nâng xương bả vai
  levator muscle of scapula
  cơ vai - móng
  omohyoid muscle
  cốt vai bò
  bent reinforcement
  cốt vai bò
  bent-up bar
  cột có vai
  cantilever column
  cột hai vai
  double-cantilever column
  cột một vai
  single-arm pole
  cột một vai
  single-cantilever column
  cột vai giật cấp
  stepped bracket column
  cổ xương bả vai
  neck of scapula
  dây chằng gai - vai - ồ chảo
  spinoglenoid ligament
  dây chằng giãn vai
  ligamenta intersplnale
  dây chằng mỏm cùng vai quạ
  ligamenta coracoacromiale
  dây chằng ngang dưới của xương vai
  ligamenta transversum scapulae
  dây chằng ngang trên của xương vai
  oblique ligament of scapula
  đóng vai trò danh mục gắn sẵn
  As Built Configuration List (ABCL)
  động mạch dưới vai
  arteria subscapularis
  động mạch mỏm cùng vai
  arteria thoracoacromialis
  động mạch mũ vai
  arteria circumflexa caloulae  Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

  © Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.