Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
vắt ócverb
to rack one's brain

[vắt óc]
to rack one's brain; to cudgel one's brain; to use one's head/intelligence; to strain every nerve to do somethingGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.