Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unteachableness
unteachableness
[,ʌn'ti:t∫əblnis]
danh từ
tình trạng không thể truyền đạt được (về một vấn đề)
tính không thể học hỏi được (người)
tính không thể dạy dỗ được, tính không thể dạy bảo được, tính khó bảo, tính khó dạy (người)
tình trạng không thể giảng dạy được


/' n'ti:t blnis/

danh từ
tính không dạy bo được; tính khó bo, tính khó dạy
tính không thể ging dạy được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.