Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unsymbolical
unsymbolical
[,ʌnsim'bɔlikl]
tính từ
không tượng trưng; không thuộc biểu tượng, không được dùng làm biểu tượng, không sử dụng làm biểu tượng


/' nsim'b lik l/

tính từ
không có tính chất tượng trưng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.