Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unseduced
unseduced
[,ʌnsi'dju:st]
tính từ
không bị quyến rũ, không bị cám dỗ, không mê hoặc


/' nsi'dju:st/

tính từ
không bị quyến rũ, không bị cám dỗ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.