Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unpoeticalness
unpoeticalness
[,ʌnpou'etiklnis]
danh từ
tính chất không phải là thơ ca
sự không hợp với thơ
tính chất không phải là thể thơ
sự không thi vị, sự không nên thơ


/'ʌnpou'etikəlnis/

danh từ
tính chất không phải là thơ ca
sự không hợp với thơ
tính chất không phải là thể thơ
sự không thi vị, sự không nên thơ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.