Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unplug
unplug
['ʌn'plʌg]
động từ
rút/tháo phích cắm
thông, gỡ bỏ một sự cản trở khỏi (cái gì)


/'ʌn'plʌg/

ngoại động từ
tháo nút ra

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.