Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unobstructed
unobstructed
[,ʌnəb'strʌktid]
tính từ
thông suốt
không bị tắc, không bị nghẽn (đường)
không có chướng ngại, không bị trở ngại


/'ʌnəb'strʌktid/

tính từ
không bị tắc, không bị nghẽn (đường)
không có chướng ngại, không bị trở ngại


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.