Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
uncongenial
uncongenial
[,ʌnkən'dʒi:niəl]
tính từ
không hợp tính tình
không thích hợp, không hợp (khí hậu...); ít thích thú (công việc)


/'ʌnkən'dʤi:njəl/

tính từ
không hợp tính tình
không thích hợp, không hợp (khí hậu...); ít thích thú (công việc)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.