Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unambitiousness
unambitiousness
[,ʌnæm'bi∫əsnis]
danh từ
tính không ham muốn, tính không tham vọng


/'ʌnæm'biʃəsnis/

danh từ
tính không ham muốn, tính không tham vọng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.