Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
triệt hạ


[triệt hạ]
to wipe down, to eradicateto wipe down, to eradicate


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.