Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
transporting
transporting
[træns'pɔ:tiη]
tính từ
gây cảm xúc mạnh mẽ, làm say mê, làm mê mẩn


/træns'pɔ:tiɳ/

tính từ
gây cảm xúc mạnh mẽ, làm say mê, làm mê mẩn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.