Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tourist court


    Chuyên ngành kinh tế
khách sạn dành cho khách đi xe hơi (có bãi đậu xe)
khách sạn dùng cho khách đi xe hơi (có bãi đậu xe...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.